Follow Us On

Rådgivning

Gratis rådgivning – Uforpligtende tilbud

Ring til os og får gratis rådgivning og uforpligtende tilbud.

Vi står altid til rådighed med gode råd og hjælp til at finde den bedste løsning. 

Opstigende grundfugt forekommer i grundmurede ejendomme (muret fundament) bygget i perioden 1860 til 1910-15. Fugten vandrer op og ind (fra vådt til tørt) i murværket som følge af kapillareffekt. Fugten kan medføre skimmel, porøse overfalder og svækkelse af bærende konstruktioner. Der kan derfor være en stor værdi forbundet med at stoppe fugten, der kan skabes større brugsværdi og bærende konstruktioner sikres mod nedbrydning.

Ved udførelse af en horisontal fugtspærre, indskæres en fysisk spærre i murværkets lejefuge, akkurat som murepap i moderne ejendomme. Afhængigt at bygnings udformning og kundens behov, har vi udviklet en række løsninger, som stopper fugten hvor det er mest hensigtsmæssigt. 

Metoderne er udviklet specielt til grundmurede ejendomme. Den virker ikke til ejendomme på fundament støt af beton. 

Grundmurede konstruktioner er meget forskellige artet. Det kræver derfor stor fleksibilitet og omhu at indskære fugtspærren og opnår fuld effekt. 

Fokuspunkter for at opnår fuld effekt at fugtspærre:

 • Indskæring indefra og udefra
 • Indskæring i indad- og udadgående hjørner
 • Gennemskæring af massivt murværk i tykkelser op til 1200 mm
 • Overlap mellem udvendige og indvendige vægge,
 • Indskæring i spinkle bærende konstruktioner i 3 eller 4 etaper med overlap
 • Indskæring 3 cm over gulv
 • Håndtering af sav i en 900 mm bred udgravning
 • Indlægning af fugtspærren bag saven, skære fortløbende, uden at tage den ud af væggen
 • Skæring ud mod jord eller tidligere vertikale spærrer uafhængig af gravearbejdet
 • Fuldstøbning af 13 mm skærespalte i 1200 mm dybde
 • Håndtering af hurtigt hærdende mørtel, der på 10 min hærder op som en normal mørtelfuge
 • Styring af 50 mm overlap overalt og samtidig udføre en 100% ud støbning
 • Styring skæring op mod rør og kabler samt præcisionen i dybden helt ned til 10 mm

Brochure:

Metoder

Vi har udviklet tre forskellige metoder, til at udføre en effektiv horisontal fugtspærre i alle grundmurede ejendomme.

Løsning 01

Tør kælder

Løsning 02

Tør stueetage

Løsning 03

Ejendom uden kælder

Holger Schultz
Mobil: +4529 69 4850
holger@facaderens.dk

Holger Schultz har 30 års erfaring i branchen og har siden 2010 haft et særligt fokus på opstigende fugt i grundmurede ejendomme. Holgers primære arbejdsområder er tilbudsgivning, rådgivning, administration, kontrakt forhandlinger og byggesagsstyring.